ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

10.33

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

21.59

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทางการเงิน/รายงานประจำปี



ชื่อไฟล์ : รายงานประจำปี 2561 (ล่าสุด)
วันที่ : 31 พ.ค. 2562
ชนิดไฟล์ : PDF File

หมายเหตุ

ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
จำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF


ดาวน์โหลด

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...