ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

10.33

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

21.59

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข่าวสารและกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


RICHY จัดเลี้ยงต้อนรับที่ปรึกษาคนใหม่

นายพระนาย สุวรรณรัฐ (คนกลาง) ประธานกรรมการ และ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์(คนซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) หรือ RICHY พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (คนขวา) กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของโรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือ ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทของ RICHY ณ ภัตตาคาร CHEF MAN เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559


28.11.2019 - 16:08:06
ริชี่ มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2559

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) โดยคุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (คนกลาง) ได้เป็นผู้แทนบริษัทมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหัวหมาก ถนนศรีนครินทร์ เนื่องในวันเด็กประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา


28.11.2019 - 15:31:09
บริจาคทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ในนามประธานจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 33 ได้เข้าร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โดยมีสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อม และยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


28.11.2019 - 16:34:55

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...