TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

4.45

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

7.43

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์
ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อหุ้น : RICHY

 

ข้อมูลที่เปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท และปริมาณข้อมูล ซื้อ - ขาย ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นราคาล่าสุด รวมถึงผลตอบแทนสินทรัพย์ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อัตรากำไรสุทธิและกำไรสุทธิของ บริษัท ริชชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)

Stock Price

SET Index

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...