โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนการจอง

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
3. ยืนยันการลงทะเบียน
4. เข้าสู่ระบบการจอง
5. ยืนยันการจอง 1,999 บาท และชำระเงิน 2 วิธี
   - การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ สแกน QR Code
   - การตัดผ่านบัตรเครดิต
6. รับใบเสร็จยืนยันการจองจาก E-mail


จองสิทธิ์

เข้าสู่ระบบจองสิทธิ์