TH | EN | CH

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

RICHY

ชื่อหุ้น

4.45

ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

7.43

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตรากำไรสุทธิ 16.65%
กำไรสุทธิ 451.02 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : 31 ธันวาคม 2561

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/สอบถามข้อมูล/ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน * :
รายละเอียด * :
กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร
เอกสารแนบ :

รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 10MB)
และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ * :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ * :
ช่องทางอื่นๆ :
   


* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น

CRM
กำลังส่งข้อมูล ...