TH | EN | CH

ข้อมูลองค์กร

วันที่ ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน
10.05.2022 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและอีเว้น   1 กรุงเทพ
10.05.2022 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (แนวราบ)   1 กรุงเทพ
10.05.2022 เจ้าหน้าที่ Online Marketing   1 กรุงเทพ
10.05.2022 Programming (Web)   1 กรุงเทพ
10.05.2022 เจ้าหน้าที่นิติกร   1 กรุงเทพ
10.05.2022 Graphic Design (Online)   1 กรุงเทพ
10.05.2022 สถาปนิกประสานงาน   1 กรุงเทพ
10.05.2022 ผู้จัดการฝ่ายขาย   2 กรุงเทพ
CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...