CORPORATE

วันที่ ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน
07.11.2019 วิศวกรประจำสำนักงาน(อาวุโส)   3 กรุงเทพ
07.11.2019 Online Marketing Officer   2 กรุงเทพ
07.11.2019 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานก่อสร้าง   2 กรุงเทพ
07.11.2019 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานสถาปัตย์   2 กรุงเทพ
07.11.2019 Graphic Design (Online) ด่วนมาก!!   2 กรุงเทพ
07.11.2019 Web Programmer (Support Marketing)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 Sales Executive (Inter) (ศรีนครินทร์, นานา)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพ   1 กรุงเทพ
27.06.2018 เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร   1 กรุงเทพ
27.06.2018 ผู้จัดการขายโครงการ   1 กรุงเทพ
27.06.2018 สถาปนิกประสานงาน / สถาปนิกออกแบบภายใน   1 กรุงเทพ
27.06.2018 Coordinator (Chinese)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 วิศวกร (โยธา ก่อสร้าง)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร   1 กรุงเทพ
27.06.2018 ผู้จัดการแผนกโฆษณาและส่งเสริมการขาย   1 กรุงเทพ
27.06.2018 เจ้าหน้าที่ขายโครงการ   10 กรุงเทพ
27.06.2018 Marketing (อสังหาฯ)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 วิศวกรจัดซื้อ (โยธา ก่อสร้าง)   1 กรุงเทพ
27.06.2018 FORMAN   1 กรุงเทพ
CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...