ลงทะเบียน

อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้วข้อมูลโครงการ
Richy Big Surprise
ริชี่ช่วยผ่อนสูงสุด 72 เดือน* 
ฟรีสมาชิก WeFitness 1 ปี มูลค่ากว่า 43,000 บาท
ฟรีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ WellTech*
หรือ แจกทองคำ*
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1 - 30 พย. 2563 เท่านั้น


ชื่อโครงการ
Promotion Campaign
เจ้าของโครงการ
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

กำลังส่งข้อมูล ...