ลงทะเบียน

ข้อมูลโครงการRichy Battle Price ราคาเริ่มต้น 1.96 ล้านบาท*

พิเศษเฉพาะเดือนนี้กับโครงการติดรถไฟฟ้าของ Richy ทั้ง 12 โครงการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1 - 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น


ชื่อโครงการ
Promotion Campaign
เจ้าของโครงการ
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

กำลังส่งข้อมูล ...