REGISTER
FOR SPECIAL DISCOUNT

อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว                  The Rich Ekkamai

CONCEPT

ทำเลศักยภาพบนถนนเอกมัย ย่านที่ไม่เคยหลับใหล เป็นทำเลแห่ง แสง สี เสียง
การออกแบบอาคารจึงนำเส้นสาย เพิ่มสีสัน มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
“ผู้อยู่อาศัย” คือหัวใจหลักของโครงการ นำไปสู่คอนเซปที่ให้ความสำคัญแก่ “คน” และ “Passion” ของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ โดยเชื่อว่า The Rich Ekkamai สามารถเป็นได้มากกว่าเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสถานที่ที่ช่วยผลักดัน และส่งเสริม ให้ผู้พักอาศัยทุกคนมีพลังในการทำให้เป้าหมายในชีวิตเป็นจริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

PROJECT NAME
:
The Rich Ekkamai
PROJECT OWNER
:
LOCATION
:
AREA
:
PROJECT TYPE
:

FLOOR PLAN

กำลังส่งข้อมูล ...