TH | EN | CH

เกร็ดความรู้

ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จำเป็นหรือไม่?

โพสเมื่อ : 02/04/2021   17869

ไม่ว่าจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน หรือซื้อบ้าน ที่จะมีขั้นตอนของการกู้เงินเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งที่มักจะพ่วงมากับการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยคือ การทำประกันบ้าน สิ่งนี้มักถูกพ่วงมากับการกู้ซื้อบ้านเสมอ และหลายๆ คนก็จะรู้สึกว่า เอ๊ะ ฉันจะต้องทำทำไม? ไม่ทำได้มั้ย? ทำแล้วได้อะไร?

 

วันนี้ RICHY มีคำตอบมาให้ค่ะ...

- อันดับแรก ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย ก็คือเป็นประกันภัยที่จะคุ้มครองบ้านจากอัคคีภัย โดยคุ้มครองเฉพาะตัวบ้านเท่านั้น ไม่รวมถึงที่ดิน เมื่อเกิดอัคคีภัย บ้านที่ไม่มีภาระหนี้ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะเป็นของเจ้าของบ้านโดยตรง แต่ถ้าบ้านหรือคอนโดติดจำนองกับธนาคาร ผู้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นธนาคาร โดยหักไปกับหนี้ที่เหลือ โดยประกันอัคคีภัย จะครอบคลุมความเสียหายของบ้านจาก 3 เหตุการณ์ คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แก๊สจากการทำแสงสว่างหรือประโยชน์อื่นใดภายในบ้าน ซึ่งจะไม่รวมการระเบิดจากแผ่นดินไหวนะคะ ซึ่งประกันอัคคีภัยนั้น เบี้ยประกันไม่ได้กำหนดตายตัว แต่สำหรับบ้านเดี่ยว จะไม่เกิน 0.1 และกฎหมายบังคับให้บ้านใหม่ทุกหลังจำเป็นต้องทำประกันภัย ไม่ทำไม่ได้

 

- อันดับ 2 ประกันภัยพิบัติ

เช่นกัน ประกันภัยพิบัติ ก็จะประกันภัยกับการคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ โดยต้องเป็นภัยพิบัติที่เข้าเงื่อนไข เช่น มีการประกาศเป็นภัยพิบัติรุนแรง เข่น แผ่นดินไหว ความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป

หรือพายุ ความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ประกันจะไม่ครอบคลุมเมื่อบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือกักเก็บน้ำ ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรงอยู่แล้ว โดยประกันภัยพิบัติจะเสียเบี้ยประมาณ 0.5 ของราคาบ้านต่อปี โดยประกันนี้รัฐบาลไม่บังคับ จะทำหรือไม่ก็ได้

- อันดับ ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ TMRA

ประกัน TMRA จะเป็นประกันที่ทำเพื่อคุ้มครองบ้าน หรือที่ดินสำหรับผู้ขอสินเชื่อในการซื้อบ้าน ในกรณีที่เจ้าของบ้านได้เกิดเสียชีวิต หรือสูญเสียความสามารถในการใช้หนี้ไปก่อนครบสัญญา ประกันก็จะชดใช้หนี้ส่วนที่เหลือให้กับธนาคารแทน โดยประกันจะขึ้นอยู่กับราคาประเมิน หรือหลักประกัน โดยประกันนี้จะคิด 5.5% เป็นประกันความเสี่ยง สำหรับธนาคาร และกับทางครอบครัวเอง โดยประกันนี้ทางรัฐไม่ได้บังคับให้ทำ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยธนาคารอาจจะยื่นข้อเสนอในการทำประกันประเภทนี้ โดยการลดดอกเบี้ยให้ หรือสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันได้โดยเปิดเป็นยอดกู้อีกยอดหนึ่ง เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงต่อหนี้เสีย 

สำหรับข้อมูลเรื่องประกันบ้านในวันนี้ ถ้าลองพิจารณาดีๆ การทำประกันบ้านจะมีประโยชน์มากกว่าข้อเสีย แต่ก่อนจะทำประกันภัย นั้นต้องไตร่ตรองให้รอบครอบและดูเงื่อนไขในกรรมธรรม์และศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยบ้านนะคะ 

CRM

CRM - Customer Relationship Management


CRM / ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

1343
กำลังส่งข้อมูล ...